Mental health

Psichologinė sveikata - tema, apie kurią vis dar šnekėti nejauku, nors su ja asmeniškai susiduriame kiekvienas. Tema, kurią reikėtų gvildenti vis labiau ir apšviest visus - tiek mažus, tiek didelius. Nebijokime ieškoti pagalbos ir padėti kitam, juk tai nieko nekainuoja. 

Marškinėliai sukurti specialiai psichologinės sveikatos temai viešinti.